Καλλιεργητής Σπιράλ Σπαστός

profil.jpg

καλλιεργητής σπιράλ είναι ιδανικός για εργασία σε εδάφη με βαριά χώματα καθώς και για το ψιλοκομμάτιασμα μεγάλων σβόλων, που δημιουργούνται συνήθως μετά από τη χρήση αρότρου.

Τα ελατήρια που χρησιμοποιούνται (25x25, 30x30 και 35x35) σε συνδυασμό με το ενισχυμένο σασί του καλλιεργητή επιτρέπουν να εργάζεται με μεγάλη ταχύτητα πετυχαίνοντας ομοιόμορφο ισοπέδωμα του χωραφιού.

Φωτογραφίες

settings-work-tool.png

Καλλιεργητής Σπιράλ Σπαστός