Ψεκαστικό 1000lit ECO με υδραυλική μπάρα

profil.jpg
 • Ψεκαστικά 1000λίτρα ECO με υδραυλική μπάρα 12μέτρων

  -Με ενισχυμένο πλαίσιο από κοιλοδοκό.
  -Βυτίο με 3 δοχεία, πλύσης χεριών και αυτοκαθαρισμού κυκλώματος.
  -Ιταλική αντλία χαμηλής πιέσης με πλήρης ρυθμιζόμενο χειριστήριο.
  -Κεντρικό αυτόματο φίλτρο καθαρισμού.
  -Μονά διπλά ARAGμε αντιανεμικό ακροφύσιο σκούπας.
  -Ατομικό φίλτρο σε κάθε γραμμή ψεκασμού.
  -Ομοιόμορφη κατανομή φάρμακου στην μπάρα.
  -Υδραυλική ανύψωση μπάρας.
  -Υδραυλική μπάρα πολύ ελαφριά,μόλις 100κιλά.

  -Σταθερό άνοιγμα τις μπάρας με μεγάλη αντοχή στις καταπονήσεις.
  -Χαμηλό ύψος πλήρωσης φαρμάκου και νερού.
   

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 

-Ηλεκτρικό χειριστήριο ψεκασμού ARAG με απόλυτο έλεγχο ψεκασμού απο την καμπίνα του οδηγού.

-Ηλεκτρικό χειριστήριο ψεκασμού ΑRAGBRAVO180S– 400S με μονάδα πλοήγησης GPS

-Αυτόματη ρύθμιση λίτρων ψεκασμού,ηλεκτρονική ένδειξη στάθμης νερού.

-Προμίξερ φαρμάκου.

-Ιχνογράφος με αφρό για να βλέπουμε σε πιο σημείο ψεκάσαμε.

Φωτογραφίες